Benchmarking knihoven
vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu


Registrace knihovny/uživatele

(veškeré údaje budou zpracovány pouze pro účely projektu Benchmarkingu knihoven)

Všechny údaje jsou povinné a je nutné je vyplnit!

Země:

Evidenční číslo knihovny:


Pozn.: České knihovny zadávají pouze vlastní registrační (evidenční) číslo bez roku a lomítka a bez úvodních nul! Takže např. správně je 333, nikoliv 0333/2002, nebo 333/2002 nebo 0333!
Slovenské knihovny zadávají pouze vlastní registrační (evidenční) číslo za posledním lomítkem. Např. u 3998/2000-400/4757 pouze 4757.

Typ knihovny:

Název knihovny:

Sídlo knihovny:

 

Ulice:

Číslo:

Obec:

PSČ:

(zadávejte bez mezer)

Kraj:

www stránky knihovny:

(bez http://)

Kontaktní osoba:

(osoba oprávněná ke vstupu do Benchmarkingu)

Jméno a příjmení:

Email:


Pozn.: Na tento email Vám bude zasláno přístupové heslo! Email by měl být oficiální, nejlépe dohledatelný na webových stránkách knihovny (pokud existují)

Tel.:


Pozn.: Nebude nikde zveřejněn! Pouze za účelem případného kontaktu ze strany provozovatelů Benchmarkingu.