Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury zaměstnanců knihoven v České republice 2016-2017

Dotazníkové šetření již bylo ukončeno!

Dotazy a informace na emailu vit.richter@nkp.cz