Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR


Dotazníkové šetření bylo ukončeno!

Nacházíte se na vstupní stránce elektronického online dotazníku knihoven.

Pokud neznáte své vstupní heslo, nebo máte "metodický" dotaz k dotazíku a jeho vyplnění,
pište prosím na email vit.richter@nkp.cz. V případě technických problémů s dotazníkem, ukládáním,
nebo pokud jste přesvědčeni, že máte správné vstupní heslo a zadáváte jej správně a přesto není
akceptováno, pište prosím na email machacek@nipos-mk.cz.